Szkolenia BHP zwiększają bezpieczeństwo pracy

Od pracodawców wymagane jest aby każdy pracownik jego firmy posiadał szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym w wielu zakładach pracy jest specjalna komórka zajmująca się szkoleniami bhp. Pracownicy, tzw. „behapowcy” dbają o poziom świadomości pracowników poprzez dbanie o poziom bezpieczeństwa na w zakładzie pracy, oraz poprzez szkolenia bhp. Na takich szkoleniach pracownicy mogą zapoznać się z obowiązującymi przepisami, a także z zasadami pierwszej pomocy.
Jeżeli pracodawca nie może sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów bhp w swoim zakładzie, może przeprowadzenie szkolenia bhp zlecić podmiotom zewnętrznym. Taką formę współpracy wybiera wielu przedsiębiorców z sektoru małych i średnich przedsiębiorstw, oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniającą niewielką liczbę pracowników.
Same szkolenia bhp pozwalają na wzrost świadomości pracowników o zagrożeniach związanych z wykonywanym zawodem. Natomiast bezpieczeństwo pracowników przekłada się na mniejszą liczbę wypadków w pracy.