Tak, nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie 7 kwietnia 2019 roku. Zmiany dotyczą m.in. umów o pracę na czas określony, urlopów wypoczynkowych oraz czasu pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2021 r

Czy nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób, zwłaszcza pracowników i pracodawców. Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które wprowadzają wiele nowości i zmian w dotychczasowych przepisach.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. umowy na czas określony bez wskazania przyczyny. Dotychczas taka umowa mogła być zawarta tylko w przypadku określonych sytuacji, np. zastępstwa pracownika na urlopie, sezonowej pracy czy projektów czasowych. Teraz pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę na czas określony bez wskazania przyczyny, ale tylko na okres do 33 miesięcy. Po tym czasie pracownik będzie miał prawo do otrzymania umowy na czas nieokreślony.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie tzw. elastycznego czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić elastyczny czas pracy, czyli umożliwić pracownikom samodzielne ustalanie godzin pracy w ramach określonego czasu pracy. Będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy pracodawca i pracownik zawrą umowę o pracę na czas nieokreślony i gdy praca nie wymaga stałej obecności pracownika w miejscu pracy.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie tzw. pracy zdalnej. Pracodawca będzie mógł zezwolić pracownikowi na wykonywanie pracy zdalnej, czyli poza miejscem pracy. Będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy praca nie wymaga stałej obecności pracownika w miejscu pracy i gdy pracodawca i pracownik zawrą umowę o pracę na czas nieokreślony.

Wprowadzono również zmiany w zakresie urlopów. Od 1 stycznia 2021 roku pracownik będzie miał prawo do 35 dni urlopu w ciągu roku, jeśli przepracował co najmniej 10 lat u tego samego pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, urlop będzie przysługiwał proporcjonalnie do czasu pracy.

Wprowadzono również zmiany w zakresie wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto. Wprowadzono również zmiany w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości co najmniej 150% stawki godzinowej.

Wprowadzono również zmiany w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, w tym bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiednie narzędzia i środki ochrony osobistej.

Podsumowując, od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które wprowadzają wiele nowości i zmian w dotychczasowych przepisach. Najważniejsze zmiany dotyczą umowy na czas określony bez wskazania przyczyny, elastycznego czasu pracy, pracy zdalnej, urlopów oraz wynagrodzeń. Pracodawcy i pracownicy muszą zapoznać się z nowymi przepisami i dostosować swoje działania do nowych wymagań.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie?
Odpowiedź: Tak, nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie 7 kwietnia 2019 roku.

Konkluzja

Tak, nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie 7 kwietnia 2019 roku.

Tak, nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią na stronie https://www.dolcan.pl/. Oto link tagu HTML: https://www.dolcan.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here