ile kosztuje pracownik

Przedsiębiorca, który zatrudnia osoby do pracy, nie tylko jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia pracownikom, ale także do odprowadzenia dodatkowych opłat.

Ile kosztuje pracownik?

Koszt zatrudnienia pracownika jest uzależniony od rodzaju umowy, która została zawarta. Istnieją trzy możliwości:
– umowa o pracę,
– umowa zlecenie,
– umowa o dzieło.

Pierwsza z nich – umowa o pracę – jest najbardziej pożądana i ceniona na rynku pracy. Pracownik posiada bowiem możliwość uzyskania corocznego urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu odpłatne chorobowe czy też posiada prawo chroniące przed zwolnieniem w trakcie urlopu lub po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.

Umowa o pracę a koszty pracodawcy

W przypadku zawarcia umowy o pracę, pracodawca, oprócz comiesięcznej wypłaty należności za wypełnione obowiązki, ponosi dodatkowe koszty – około 20% wynagrodzenia brutto. Bowiem pracodawca pokrywa też w pewnej części ubezpieczenia:
– emerytalne (9,76%),
– rentowe (6,5%),
– wypadkowe (1,67%),
– FP (2,45%),
– FGŚP (0,1%).

Zatem, jeśli dany pracownik zarabia najniższą krajową, która w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, to pracodawca ponosi całkowity koszt zatrudnienia 3 132, 48 zł brutto.

Umowa zlecenie

Kolejnym rodzajem umowy, jest zlecenie. Charakteryzuje się ona dużą elastycznością – nie ma bowiem obowiązku całkowitego podporządkowania się pracodawcy. Dodatkowo często umowy zlecenie wykonywane są w domu lub w innym miejscu, poza miejscem zatrudnienia. Jednak w przypadku takiej formy zatrudnienia, okres pracy nie wlicza się do stażu pracy, chorobowe jest bezpłatne, a pojęcie płatny urlop nie istnieje.

pracownik

A jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy?

Koszty, jakie ponosi pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę zlecenie, są uzależnione od kilku czynników, charakteryzujących zatrudnioną osobę.

1. Umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania dla pracownika – zleceniodawca ponosi takie same koszty jak w przypadku umowy o pracę ( na całkowity koszt zatrudnienia składa się w tym przypadku: wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS finansowane zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP).

2. Pracownik jest już zatrudniony w innej firmie i uzyskuje dochód na poziomie minimum 2600 zł brutto – w tym przypadku kosztem pracodawcy będzie tylko wynagrodzenie brutto.

3. Zleceniodawca posiada w firmie studenta, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia – koszt całkowity zatrudnienia takiej osoby to wyłącznie wynagrodzenie brutto.

Warto wiedzieć, że w przypadku umowy zlecenie, od 2020 roku, wynagrodzenie godzinowe nie może być niższe niż 17 zł brutto.

Umowa o dzieło

Ostatnim możliwym typem umowy jest umowa o dzieło. Podobnie jak umowa zlecenie, charakteryzuje się ona dużą swobodą zatrudnienia:
– praca jest wykonywana bez nadzoru kierownictwa,
– pracownik ma możliwość wyboru miejsca, czasu i sposobu realizacji zadania, jednak dzieło musi zostać wykonane osobiście.

na budowie

Koszty zatrudnienia pracownika – umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło, od pracownika nie są odprowadzane żadne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to więc, że kosztem uzyskania przychodów przez pracodawcę jest jedynie wynagrodzenie brutto dla zatrudnionego.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której to pracownik świadczy dodatkową usługę dla własnego pracodawcy (np. ma podpisaną umowę o pracę, a dodatkowo zawiera umowę o dzieło, ponieważ zostało mu przydzielone zadanie wykraczające poza jego kompetencje określone w pierwszej umowie).

Podsumowując, przed przyjęciem pracownika do firmy, należy dokładnie przeanalizować swoje zasoby finansowe. Zatrudnienie i utrzymanie dodatkowej osoby nie jest bowiem małym kosztem, szczególnie teraz, kiedy wszystko zostało dokładnie uregulowane przepisami prawnymi.

Z kolei pracownik, który aplikuje do konkretnej firmy powinien przeanalizować wady i zalety każdej z wymienionych umów i starać się o taki rodzaj, który najbardziej odpowiada jego potrzebom. Warto być tego świadomym, ponieważ koszt zatrudnienia pracownika jest dosyć wysoki, więc pracodawcy mogą proponować te, które przewidują najniższe koszty utrzymania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here