ile wynosi renta rodzinna

Śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem niezwykle traumatycznym, które odczuwa cała rodzina. Zazwyczaj potrzeba bardzo dużo czasu zanim życie rodzinne odnajdzie nową rutynę, a emocje zaczną opadać. Jednakże spośród wszystkich aspektów życia, które zmieniają się pod wpływem nagłej straty, jednym z najbardziej istotnych jest sytuacja finansowa.
Bez względu czy osobą zmarłą był rodzic czy też małżonek, jeżeli była to osoba, której dochody miały znaczący wpływ na budżet domowy, to ich śmierć pozostawia całą rodzinę w bardziej skomplikowanej sytuacji finansowej. Dlatego też w takich sytuacjach pojawia się opcja jaką jest renta rodzinna.

Jest to świadczenie wypłacane z ZUSu, które służy właśnie temu, aby zabezpieczyć polskie rodziny na trudny okres, który następuje po utracie osoby bliskiej. W zdecydowanej większości przypadków nie ma żadnego problemu z tym, aby renta rodzinna została przyznana. Przysługuje one bowiem członkom rodziny zmarłego, jeżeli była to osoba, która w momencie odejścia miała ustalone prawo do emerytury lub spełniała warunki, konieczne do tego aby emeryturę uzyskać.

renta rodzinna

Oprócz tego renta rodzinna jest też dostępna jeżeli osoba zmarła posiadała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dotyczy to także osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub inne tego typu świadczenia. Dla nauczycieli oznacza to także że nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest brane pod uwagę.
Warto także wiedzieć, że jeżeli osoba zmarła nie spełniała warunków przyznania zasiłku przedemerytalnego w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed śmiercią, to renta rodzinna wciąż przysługuje rodzinie.

Renta rodzinna zawsze przysługuje małżonkowi osoby zmarłej, jego rodzicom oraz jego dzieciom, w tym dzieciom przysposobionym do ukończenia 16 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę na studiach, to rentę rodzinną może otrzymywać do momentu gdy skończy 25 lat. Wtedy to prawo do renty ustaje i jej wypłacanie nie jest już wykonywane.
Jeżeli możliwe jest ustalenie, że renta rodzinna przysługuje w konkretnym przypadku, to kolejnym krokiem jest ustalenie jej wysokości. To ile wynosi renta rodzinna zależy przede wszystkim od zarobków osoby zmarłej. Zazwyczaj renta rodzinna to 85% świadczenia zmarłej osoby, ale pod warunkiem, że renta przysługuje jednej osobie.

Jeżeli do otrzymywania renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to jej wysokość wzrasta do 90% świadczenia, a gdy z renty mają korzystać trzy osoby lub więcej, to otrzymują oni 95% świadczenia zmarłego. Ważną kwestią są też dodatki dla osób, które straciły obu rodziców. W takich przypadkach muszą pamiętać, że mogą pobierać rentę tylko po jednym z rodziców. Rekompensatą jest jednak dodatek w wysokości 417,27 złotych, które są wypłacane wraz z rentą przyznaną po jednym z rodziców.

Wysokość renty rodzinnej jest nieustannie waloryzowana i podwyższana. Nie może być bowiem niższa niż wartość najniższego świadczenia tego typu, wypłacanego w kraju w danym momencie. Na stan obecny, wysokość najniższej renty rodzinnej wynosi 1100 złotych brutto.

na rencie

Zatem to ile wynosi renta rodzinna zależy od każdego konkretnego przypadku i tego, do jakich świadczeń prawo miała osoba zmarła. Renta jest wypłacana od momentu śmierci osoby zmarłej, ponieważ wtedy pojawia się prawo do tego, aby się o nią ubiegać. Wypłacana jest podobnie jak większość świadczeń ZUSowskich, czyli przez pocztę lub na wskazany rachunek bankowy.

Ważną kwestią są też dodatkowe zarobki, jakie ma osoba, której przysługuje renta rodzinna. Jeżeli będą one wyższe niż 70% przeciętnego krajowego wynagrodzenia, to wysokość renty może być obniżona, a w niektórych przypadkach, może być ona zawieszona. Jeżeli jednak nie dojdzie do takiej sytuacji to renta rodzinna jest wypłacana aż do momentu, kiedy ustaje prawo do jej otrzymywania. Ze świadczeń tego typu korzysta dziesiątki tysięcy osób w Polsce. Dla wielu z nich jest to podstawowe źródło dochodu. Jest to także sposób na to, aby ustabilizować sytuację finansową po utracie osoby bliskiej i wesprzeć budżet domowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here