Jak obliczyć oczekiwana stopę zwrotu?
Jak obliczyć oczekiwana stopę zwrotu?

Oczekiwana stopa zwrotu to jedno z najważniejszych pojęć w dziedzinie inwestycji. Jest to średnia wartość, jaką inwestor oczekuje uzyskać z inwestycji w określony instrument finansowy lub portfel inwestycyjny. Obliczenie oczekiwanej stopy zwrotu jest kluczowe dla podejmowania decyzji inwestycyjnych i oceny ryzyka. W tym artykule przedstawimy kilka metod obliczania oczekiwanej stopy zwrotu.

Metody obliczania oczekiwanej stopy zwrotu

Jak obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu?

Inwestowanie to jedna z najpopularniejszych form pomnażania swojego kapitału. Jednak, aby zacząć inwestować, trzeba wiedzieć, jakie są szanse na zysk lub stratę. Właśnie dlatego tak ważne jest obliczenie oczekiwanej stopy zwrotu. W tym artykule przedstawimy kilka metod, które pomogą Ci w obliczeniu oczekiwanej stopy zwrotu.

Metoda prosta

Najprostszą metodą obliczenia oczekiwanej stopy zwrotu jest wykorzystanie wzoru:

Oczekiwana stopa zwrotu = (przychód – koszt) / koszt

Przykład: Kupiłeś akcje firmy XYZ za 1000 zł. Po roku sprzedałeś je za 1200 zł. Koszt transakcji wyniósł 50 zł. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi:

(1200 – 1000 – 50) / 1000 = 0,15 lub 15%

Metoda ważona

Metoda ważona jest bardziej skomplikowana, ale bardziej dokładna. Polega na obliczeniu średniej ważonej stóp zwrotu dla każdego aktywa w portfelu inwestycyjnym. Wzór na oczekiwaną stopę zwrotu w metodzie ważonej to:

Oczekiwana stopa zwrotu = ∑ (waga aktywa x oczekiwana stopa zwrotu aktywa)

Przykład: Masz portfel inwestycyjny składający się z dwóch aktywów: akcji firmy ABC i obligacji rządowych. Waga akcji wynosi 60%, a obligacji 40%. Oczekiwana stopa zwrotu dla akcji wynosi 12%, a dla obligacji 5%. Oczekiwana stopa zwrotu dla całego portfela wynosi:

(0,6 x 0,12) + (0,4 x 0,05) = 0,096 lub 9,6%

Metoda historyczna

Metoda historyczna polega na obliczeniu średniej stopy zwrotu dla danego aktywa na podstawie danych historycznych. Wzór na oczekiwaną stopę zwrotu w metodzie historycznej to:

Oczekiwana stopa zwrotu = ∑ (stopa zwrotu w danym okresie x waga okresu)

Przykład: Chcesz obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu dla akcji firmy XYZ na podstawie danych historycznych z ostatnich pięciu lat. Waga każdego roku wynosi 20%. Stopy zwrotu w poszczególnych latach wynosiły odpowiednio: 10%, 15%, -5%, 20% i 8%. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi:

(0,2 x 0,1) + (0,2 x 0,15) + (0,2 x -0,05) + (0,2 x 0,2) + (0,2 x 0,08) = 0,096 lub 9,6%

Metoda CAPM

Metoda CAPM (Capital Asset Pricing Model) jest bardziej zaawansowaną metodą obliczania oczekiwanej stopy zwrotu. Polega na uwzględnieniu ryzyka inwestycyjnego i premii za ryzyko. Wzór na oczekiwaną stopę zwrotu w metodzie CAPM to:

Oczekiwana stopa zwrotu = bezryzykowa stopa zwrotu + beta x (rynkowa stopa zwrotu – bezryzykowa stopa zwrotu)

Przykład: Chcesz obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu dla akcji firmy XYZ przy założeniu, że bezryzykowa stopa zwrotu wynosi 3%, a rynkowa stopa zwrotu wynosi 10%. Beta dla akcji firmy XYZ wynosi 1,5. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi:

3% + 1,5 x (10% – 3%) = 15%

Podsumowanie

Obliczenie oczekiwanej stopy zwrotu jest kluczowe dla każdego inwestora. Metody przedstawione w tym artykule pozwalają na dokładne obliczenie oczekiwanej stopy zwrotu dla poszczególnych aktywów lub całego portfela inwestycyjnego. Pamiętaj jednak, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto dokładnie przeanalizować sytuację i skonsultować się z ekspertem.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jak obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu?

Odpowiedź: Oczekiwaną stopę zwrotu można obliczyć poprzez sumowanie iloczynów prawdopodobieństw wystąpienia danego wyniku i odpowiadającej mu stopy zwrotu, czyli: (P1 x R1) + (P2 x R2) + … + (Pn x Rn), gdzie P to prawdopodobieństwo, a R to stopa zwrotu.

Konkluzja

Aby obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu, należy zsumować iloczyny prawdopodobieństw wystąpienia każdego możliwego wyniku inwestycji z odpowiadającymi im stopami zwrotu, a następnie podzielić tę sumę przez liczbę możliwych wyników.

Wezwanie do działania: Aby obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu, skorzystaj z kalkulatora na stronie https://www.akcjakredyt.pl/. Kliknij tutaj, aby przejść do strony: https://www.akcjakredyt.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here