portfel

Należy zdawać sobie sprawę, że część osób nazywa notariuszy urzędnikami państwowymi. Ma to oczywiście miejsce dlatego, że w trakcie wykonywania swoich obowiązków osoby pracujące w omawianym zawodzie używają pieczęci z białym orłem. Z kolei akty notarialne wystawiane przez notariuszy mają charakter dokumentów urzędowych. Czym dokładnie zajmuje się, a także ile zarabia notariusz?

Jaki powinien być notariusz?

Warto mieć świadomość, że praktycznie w każdym zawodzie możliwe jest wyodrębnienie zestawu cech, a także umiejętności, które spowodują, że dana osoba będzie miała zdecydowanie większe predyspozycje do jego wykonywania. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku notariuszów. Oczywiście bardzo pomocne w wykonywaniu omawianego zawodu będzie świetne przygotowanie jeżeli chodzi o poczucie odpowiedzialności, wiedzę teoretyczną czy umiejętności rozmawiania z ludźmi.

Kim jest i czym zajmuje się notariusz?

Warto wiedzieć, że notariusz jest prawnikiem, z kolei jego stanowisko zaliczane jest obecnie do zawodów zaufania publicznego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że osoby na wymienionym stanowisku powoływane są przez ministra sprawiedliwości. Ponadto praca notariusza regulowana jest ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku. Warto wiedzieć, że omawiany zawód może poszczycić się bardzo długą historią. Należy także zdawać sobie sprawę, że jeszcze do niedawna notariuszy nazywano rejentami lub sędziami.

dokumenty

Jak można zostać notariuszem?

Warto zdawać sobie sprawę, że możliwe jest zostanie notariuszem przez ukończenie wyższych studiów prawniczych, a także uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów prawniczych, które są także uznawane w Polsce. Ponadto należy zdawać sobie sprawę, że przed regulacją zawodu obowiązkowe było posiadanie polskiego obywatelstwa. Koniecznie trzeba mieć świadomość, że obecnie bez żadnego problemu można powołać na omawiane stanowisko obywateli EFTA albo Unii Europejskiej.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że do czasu regulacji obowiązkowa była 2,5 letnia aplikacja, a także 2-letnia asesura notarialna. Ponadto obecnie zostało to skrócone do 3,5-letniej aplikacji, która może być przerwana nawet na okres 12 miesięcy. Kolejnym etapem jest sporządzenie przynajmniej 70 projektów aktów notarialnych oraz czternaście projektów innych czynności notarialnych. Notariusz musi również zostać objęty patronatem notariusza albo aplikanta notarialnego. Następnie należy zdać egzamin, który będzie się składał z trzech części praktycznych. W kolejnym kroku aplikant musi złożyć wniosek do ministra sprawiedliwości o wpisanie na listę notarialną. Z kolei minister po odbyciu konsultacji z odpowiednią dla danego kandydata radą notarialną może powołać notariusza, a także wyznaczyć siedzibę jego kancelarii.

Warto zdawać sobie sprawę, że część osób może ubiegać się o wpisanie na wspomnianą listę nawet w przypadku, gdy nie ukończą aplikacji i nie zdadzą egzaminu zawodowego. Należy do nich zaliczyć profesorów, a także doktorów habilitowanych nauk prawnych czy osoby, które obejmowały stanowisko adwokata czy radcy prawnego przynajmniej przez trzy lata. Mogą to zrobić również osoby, które wykonywały zawód radcy albo starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

ile zarabia notariusz

Ile zarabia notariusz?

Jak wiadomo ludzie są bardzo ciekawi ile dokładnie zarabia notariusz w Polsce. Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że przeciętna pensja na omawianym stanowisku oscyluje w granicach 4280 złotych netto. Ponadto zdecydowanie najmniej zarabiające osoby mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie 3000 złotych netto miesięcznie, a najlepiej zarabiające – 5000 złotych netto miesięcznie.

Godny uwagi jest również fakt, że według licznych raportów najlepiej zarabiające osoby w omawianym zawodzie pracują w województwach mazowieckim, dolnośląskim, a także wielkopolskim. Z kolei na najniższe wynagrodzenie mogą liczyć notariusze z województw opolskiego, lubuskiego i podlaskiego. Uwzględniając miasta na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby mieszkające w Warszawie, Kielcach, a także Wrocławiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here